برای چشم ها، نقاشی بسان زبان است
برای گوش ها، زبان بسان نقاشی ست

(Joseph Joubert)

با سلام

به سایت اینترنتی نشر نونهال میوه گل سرخ خوش آمدید.

نشر میوه گل سرخ به همت چند تن از دوستداران زبان فارسی و آلمانی راه خود را در زمینه ادبیات در پیش گرفته است.

کتابهایی که اکنون در سایت نشر معرفی کرده ایم، همه در حال ویرایش می باشند و به زودی منتشر شده و قابل خریداری خواهند بود.