با سلام

به سایت اینترنتی نشر نونهال میوه گل سرخ خوش آمدید.

نشر میوه گل سرخ به همت چند تن از دوستداران زبان فارسی و آلمانی راه خود را در زمینه ادبیات در پیش گرفته است.

کتابهایی که اکنون در سایت نشر معرفی کرده ایم، همه در حال ویرایش می باشند و به زودی منتشر شده و قابل خریداری خواهند بود.